1. เลือกไฟล์ vdo ที่ต้องการทำ thumbnail gif animation

2. เลื่อนไปช่วงที่ต้องการทำ thumbnail กดปุ่ม Capture (สามารถทำเพิ่มได้หลายๆรูป)

3. กดเพื่อ gen file gif animation