1. รูปภาพที่ต้องการ (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือที่มี gps ถ้าเป็นที่สร้างหรือแต่งจาก photoshop ก็จะไม่มี ข้อมูล สรุปต้องเป็นรูป original ที่ถ่ายและไม่ได้แต่งจากโปรแกรมใดๆ ดูแล้วถ่ายจาก iphone จะมีข้อมูล)